Hamborg Boatshow 2018

Sidste år meldte messecentret ud at den hidtidige udstilling over 9 dage ingen fremtid havde. Vigende antal udstillere og faldende besøgstal gennem en lang årrække havde gjort udstilling urentabel. German Boat and Shipbuilders Association ( Den tyske bådbranche forening) mente at der stadig var basis for en reduceret efterårsudstilling i Hamborg. Læs mere…