Hamborg Boatshow 2018

Sidste år meldte messecentret ud at den hidtidige udstilling over 9 dage ingen fremtid havde. Vigende antal udstillere og faldende besøgstal gennem en lang årrække havde gjort udstilling urentabel. German Boat and Shipbuilders Association ( Den tyske bådbranche forening) mente at der stadig var basis for en reduceret efterårsudstilling i Hamborg. Læs mere…

Nyt job

Jeg vælger den 1. maj at stoppe min franchiseaftale med Quantum Int efter 16 års fint samarbejde. Den nuværende bygning skal rives ned og en flytning af sejlloftet til andre lokaliteter ligger ikke i kortene. En lige så væsentlig årsag er, at jeg har indset, at produktporteføljen hos Quantum er Læs mere…