Rent skib

The Beast skal som tidligere nævnt sælges. Den har i mit ejerskab sejlet nogle tusinde sømil. Selvom vi har forsøgt at holde båden shipshape og i pæn stand, bærer båden præg af timerne på vandet og efterladenskaber fra diverse makrelmadder. Læs mere…