For North Sails har jeg summeret op på vores erfaringer omkring rullestorsejl. Der er altid lidt at blive klogere på:-)

Vi vil gerne hjælpe dig til at få størst mulig glæde af sejlet fra starten. Læs dette før du begynder at tilrigge sejlet.

 • Før du trækker sejlet op i hulkehlen, så skal du sikre dig at der er line nok rullen/spindlen. Dette gælder selvsagt ikke de systemer med endeløs line til indrulning.
 • Er sejlet leveret med korte sejlpinde (under et par meters længde og ikke går ned til underliget), skal du sætte pindene i sejllommerne, før du sætter sejlet. På nogle sejl kan sejlpindene være koniske. I så fald skal den tykkeste ende af sejlpinden vende opad.
 • Du skal være meget forsigtig når du føder sejlet ind hulkehlen. Dels er det nye sejl meget stift, dels er der ikke meget plads inde i masten. Gør det kun i stille vejr og med stævnen tilnærmelsesvis op i vindøjet.
 • Fordi sejlet er ekstra forstærket ved halsbarmen, kan det være lidt besværligt at få halsstroppen ned omkring halskrogen inde i masten. En lille spidstang kan være en rigtig god hjælp.
 • Giv sejlet så megen spænding på faldet, at der lige præcis ikke er folder i sejlet vinkelret ud fra masten. Når du har været på vandet nogle gange med sejlet, vil både sejl og fald have sat sig lidt. Det vil igen være nødvendigt at totte faldet, så der ingen folder er i sejlet.
 • Er sejlet leveret med lange sejlpinde, der går næsten helt ned til underliget, sætter du dem i sejlet før det indrulles. Rul sejlet ind til den forreste pindlomme er ca. 20 cm bag masten. Sæt den første (og længste) pind i lommen og pres lukningen godt sammen. Sejlpindene er tilpasset og prøvet i sejlet før levering, men der vil være en del friktion i sejllommen. Der skal bruges lidt kræfter for at få pinden helt op i lommen. Når det første sejlpind er monteret, ruller du sejlet ind til den næste sejllomme og fortsætter til alle pinde er monteret. Nogle sejlpinde kan være med en forstærket topende, for at sikre en fladere profil ved agterliget. Sørg at den forstærkende kommer først op i sejlet.
 • Når sejlet er nyt og stift, fylder det godt op inde i masteprofilen. Det er derfor vigtigt at du holder igen på bomudhalet, når du ruller sejlet ind.
 • Inden du tager på vandet første gang, bør du rulle sejlet ind og ud nogle gange Fortsæt indtil du er sikker på alt kører uden for megen friktion.
 • På bl.a. Selden’s rullemaster er åbningen asymmetrisk. Det vil derfor være nemmere at rulle sejlet ind på styrbord halse. Sejlet tvinges ikke i så skarp en vinkel omkring masten.
 • Du får den bedste facon i sejlet når forligsprofilen inde i masten står spændt. De fleste masteproducenter har i deres dokumentation beskrevet hvordan du strammer profilen.
 • Hvis masten er trimmet med for megen krumning, vil sejlet kun rulle med stort besvær. Sejlet vil blive slidt unødigt hårdt. Hvis du flader sejlet ved at totte hækstaget under sejlads, skal det slækkes igen før du indruller sejlet.
 • Når du reber eller indruller sejlet, skal agterliget holdes rimeligt stramt. Sejlet vil rulle pænest ind i masten uden folder. Brug din kickenstrap til at holde bommen i den rigtige vinkel. Ved rebning får du bedre profil i sejlet ved at rulle ind så en sejlpind lige er rullet rundt på forkanten af forligsprofilen. Det holder forliget strammet bedst ud.

Du er altid velkommen til at kontakte North Sails hvis du vil vide mere om dit rullestorsejl. Har du problemer med sejlet vil et par billeder eller en kort video være en stor hjælp til at løse problemet.

Selden Mast, som er den største spiller på markedet for rullemaster, har også en fin supportside som du kan finde her: https://support.seldenmast.com/en/start/shortcuts/technical_information.html

 


Jan B. Hansen

North Sails

0 Kommentarer

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: