Båd nr 1

I slutningen af februar 2022 var jeg igen i Dubai.
Se et par korte filmklip i bunden af indlægget.

Dels for følge bygningen af vores egen P30 og de øvrige både i produktionslinjen.
Dels og først og fremmest for komme på vandet med byggenr 1, der ligger som demobåd i Dubai.

Første dag på vandet sammen Hans Genthe bød på let vind, op til 10 knob tws. Båden var under testen uden andet end det allermest basale udstyr og uden motor. Vægten vil formentlig være omkring 100 kg højere i racemode med alle de nødvendige sejl og evt. motor.

Storsejl og fok er optimeret til IRC, hvilket betød at storsejlet er afkortet 250 mm på E og fokken uden nævneværdig kappe. Det kortere storsejl gjorde båden for neutral på roret på kryds. Rorbladet var derfor vinklet nogle grader agter for at give lidt tryk.

Her er plads til en noget større kappe, når der skal ses bort fra måleregler.

Vi lagde ud med at krydse et par sømil. Den første fornemmelse er at vi har en meget let båd og godt med sejlareal. Der skal ingen luft til før den sejler knap 6 knob på krydset.  Krængning er som designet lægger op til, omkring de 20 grader 8 knob tws. Den efterlader stort set helt fladt kølvand.

Alle kontrolliner og skøder er placeret fint. Dobbelt storskøde i en Harken svirvelbase i midten af cockpittet. Fintune til storskødet og løjgang ligeledes i center af cockpittet. Det dobbelte hækstag sættes på Karver Compactspil agten for rorsmanden. Cunningham, kicker, fok ind/ud/op er sammen med alle fald, monteret under dækshuset. Fald i Spinlock XTX, de øvrige i frølår.
Spillene til skøder og fald er Karver Extra Speed 40. Et innovativt og meget effektivt 4 gears spil. Skødet kan køres hurtigere over spillet, med skødet i selftaileren, end det kan trækkes normalt. Det virker som en drøm i praksis.
Det skinner tydeligt igennem at idemanden bag båden, Hans Genthe, har en fortid i Flying Dutchmann. En jolle hvor der lægges stor vægt nemt og fleksibelt trim.

Cockpitlayout

På krydset virkede rorpresset passende, måske lidt til neutrale side. Et større storsejl vil få det helt perfekt.
Vi faldt af og fik sat A2’n (113 kvm) fra spilertragten midt i fordækket. Med let pres på skødet loggede vi 7-8 knob. Et par korte pust på 10 knob tws, fik loggen op på 9,20. Imponerende 🙂
Igen sad alle fittings fint placeret.

A2’n blev bjærget ned i spilertragten. En manøvre der times mht. vindvinklen og hvilke fald/skøder der slækkes hvornår. Selvom der er store ruller under forlugen, er der alligevel en ikke ubetydelig friktion, når sejlet skal op og ned. Med lidt træning kommer det til at gå fint.

Forrummet

A2’n blev erstattet af en Code 0 på rulle. Desværre er vinden aftaget til 4-6 knob, så et rigtigt stort pres fik vi ikke på sejlet. En BS på knap 7 knob er acceptabelt.

Dagen efter prøvede vi båden med 6 mands besætning. Desværre samme lette vindforhold.
Krydsfarten steg med et par 1/10 til omkring 6,2. Tilsvarende droppede den lidt ned ad bakke.
6 mand er under de fleste forhold, også et par for meget. En fuld besætning, bør ligge på omkring 320 kg, fordelt på 4-5 personer.
Men båden er primært sat op til single- doublehand og kan både håndteres og balanceres af 1-2 personer.

Klart vand, 2 fødder og et rorblad.

Generelt efterlader båden et fint indtryk. Flot finish, fine beslag som er ergonomisk korrekt placeret, god balance og intensiv sejlglæde. Det hele toppet op med lyden og fornemmelsen meget stift 100 % kulfiberskrog.

Kombineret med det aggressive look, bliver dette en båd for fremtiden.

Et par interessante tal på forhold mellem vægt/sejlareal:

Downwind med A2

%d