Nyt job

Jeg vælger den 1. maj at stoppe min franchiseaftale med Quantum Int efter 16 års fint samarbejde. Den nuværende bygning skal rives ned og en flytning af sejlloftet til andre lokaliteter ligger ikke i kortene. En lige så væsentlig årsag Læs mere…